Vyšetrenie polygrafom

Priebeh vyšetrenia na polygrafe (detektore lži), jeho výsledok ako aj osobné údaje o vyšetrovanej osobe považuje spoločnosť poskytujúca vyšetrenie polygrafom za dôverné a sú chránené obchodným tajomstvom. Výsledok vyšetrenia je uchovávaný v chránenom priestore spoločnosti a je možné ho vydať len na žiadosť objednávateľa, respektíve klienta ak je sám objednávateľom vyšetrenia. 

Vyšetrenie polygrafom prebieha v týchto fázach:

  1. Konzultácia v priestoroch  inštitútu. V priebehu konzultácie sa dohodne a upresní jav, ktorý má byť predmetom vyšetrenia
  2. Prípravná fáza na vyšetrenie – pohovor vyšetrujúceho s vyšetrovaným
  3. Vyšetrenie polygrafom

Po vyšetrení na polygrafe polygrafológ vyhotoví správu pre objednaváteľa vyšetrenia.