Vládne inštitúcie (i mimovládne organizácie)

Medzi klientov, ktorí môžu využívať naše služby polygrafu môžu patriť štátne podniky, organizácie so štátnou účasťou.

S ohľadom na predpokladané splnenie všetkých podmienok súvisiacich s povinnosťami utajenia tu nezverejňujeme informácie o možných obsahoch zákaziek vládnych (a iných štátnych) zákazníkov. Tie sú len obsahom dvojstranných dohôd medzi zákazníkom a proDENIEL s.r.o.

Nižšie je zoznam niektorých vládnych inštitúcií a agentúr, ktoré môžu využívať naše služby v oblasti vyšetrení polygrafom:

  • Ministerstvá
  • Vzdelávacie inštitúcie
  • Zdravotnícke zariadenia
  • Daňové úrady
  • Daňové poradenstvo
  • ...