Preverenie zamestnancov

V súčasnej dobe si niektorí  občania najímajú stálych zamestnancov vo svojich rodinných domoch. Ide o vychovávateľky, pestúnky, zdravotné sestry, opatrovateľky, gazdiné, šoférov, kuchárov, záhradníkov, upratovačov, strážnikov atď.

Niekoľko príkladov:

  • Opatrovateľka – guvernantka je obvinená z neprimeraných fyzických trestov voči deťom
  • Gazdiná – kuchárka je obvinená z krádeže historicky cenných hodiniek
  • Ošetrovateľka je podozrivá  zo zanedbania zdravotnej starostlivosti

Prečo si vybrať nás?

S polygrafom pracujú vyškolení polygrafológovia školení jedným z najkvalifikovanejších polygrafológov na svete a pod dohľadom vyškoleného psychológa - polygrafológa.

Cena za vyšetrenie polygrafom nie je fixná, ale odvíja sa od zložitosti kauzy a je stanovená vzájomnou dohodou.

Informácie o klientovi ako aj o výsledku vyšetrenia detektorom lži sú chránené obchodným tajomstvom v zmysle uzavretej zmluvy medzi objednávatelom vyšetrenia a našou spoločnosťou.

Všetky kriminálne aktivity v USA stoja súkromný sektor 65 biliónov USD za rok. Súkromný sektor v USA sa obrátil na detektor lži ako na prostriedok svojej vlastnej ochrany.

Výber spoľahlivých, lojálnych a kompetentných zamestnancov – je jednou z najdôležitejších úloh firemných lídrov.