Preverenie neplnoletých osôb

Pre objasnenia, aby bolo možné identifikovať predmet falošných, či mylných tvrdení obviňovaného – sa ľudia obracajú o pomoc na vyšetrenie na detektore lži.

Niekoľko situácií ako príklady:

  • Váš syn je obvinený z vandalstva pri ničení školského majetku
  • Rodičia majú podozrenie, že syn kradne veci z domu
  • Stará mama má vážne podozrenie, že vnuk ju okráda o peniaze
  • Z vášho bytu bola ukradnutá vysoká hotovosť z tajného miesta v byte
  • Vaša dcéra je obvinená z krádeže šperkov u susedov
  • Vaša dcéra obviňuje svojho strýka zo sexuálneho obťažovania
  • Dcéra hovorí, že bola znásilnená svojim nevlastným otcom
  • ...

Prečo si vybrať nás?

S polygrafom pracujú vyškolení polygrafológovia školení jedným z najkvalifikovanejších polygrafológov na svete a pod dohľadom vyškoleného psychológa - polygrafológa.

Cena za vyšetrenie polygrafom nie je fixná, ale odvíja sa od zložitosti kauzy a je stanovená vzájomnou dohodou.

Informácie o klientovi ako aj o výsledku vyšetrenia detektorom lži sú chránené obchodným tajomstvom v zmysle uzavretej zmluvy medzi objednávatelom vyšetrenia a našou spoločnosťou.

Všetky kriminálne aktivity v USA stoja súkromný sektor 65 biliónov USD za rok. Súkromný sektor v USA sa obrátil na detektor lži ako na prostriedok svojej vlastnej ochrany.

Výber spoľahlivých, lojálnych a kompetentných zamestnancov – je jednou z najdôležitejších úloh firemných lídrov.