Služby polygrafu pre firmy

Výber spoľahlivých, lojálnych a kompetentných zamestnancov – je jednou z najdôležitejších úloh firemných lídrov. Dnešní úspešní manažéri už plne uznávajú základnú úlohu zamestnancov podieľajúcich sa na úspechu ich organizácií a tiež preto sa odhodlávajú využívať nové efektívne metódy výberu pracovníkov i pravidelných previerok zamestnaných pracovníkov na detektore lži. V spolupráci s personálnymi oddeleniami alebo odbormi bezpečnosti, môže pre Vás firma proDENIEL s.r.o. využitím detektora lži – vykonávať aj tieto služby:

 • Skríningový test (pri výbere zamestnancov)
  Otázky typu:
  - Hľadáte prácu dlhodobého charakteru v tejto spoločnosti?
  - Chcete túto funkciu z iného dôvodu než získania práce?
  - Môže Vaše pracovné zaradenie tejto spoločnosti spôsobiť ekonomickú škodu?
  - Odcudzili ste niekedy akýkoľvek majetok zamestnávateľa?
 • Testovanie pre periodické previerky vybraných zamestnancov
  Otázky typu:
  - Odovzdávate informácie týkajúce sa know how firmy konkurencii?
  - Dohodli ste sa s dodávateľom tovaru na cene, s cieľom získania osobného profitu?
 • Osobitné kontroly zamestnancov v rámci oficiálnych vyšetrovaní a stíhaní
  Otázky typu:
  - Odcudzili ste 100kg farby zo skladu?
  - Viete, kto odcudzil 100kg farby zo skladu?

 Na základe takýchto prieskumov s využitím detektora lži, môžu byť  napr. stanovené:

 • Dôveryhodnosť a lojalita
 • Skreslenie životopisného dáta
 • Niektoré špecifické črty
 • Úroveň sebaúcty skúmaného subjektu
 • Morálne aspekty
 • Závislosť od alkoholu , drog
 • Závislosť na automatoch
 • Skrytý trestný čin
 • Zločiny a poklesky
 • Trestné alebo zlé úmysly
 • Všeobecná motivačná orientácia
 • Rôzne skryté informácie

Služby polygrafu

Použitie detektora lži v obchodných štruktúrach (zvlášť v maloobchodnej i veľkoobchodnej sieti) umožňuje firmám zvýšiť ziskovosť aj tým, že eliminujú určité zdroje nákladov, napr.:

 • Krádeže zásob
 • Krádeže majetku
 • Krádeže hotovosti
 • Únik dôverných informácií
 • Zverejnenie obchodného tajomstva
 • Použitie prostriedkov firmy na iné účely
 • Špecifické aspekty fluktuácie zamestnancov
 • Podpaľačstvo, vandalizmus, sabotáž
 • Šikanovanie, mobbing, bossing
 • Sexuálne obťažovanie

Služby polygrafu

Služby pre detekciu lži poskytované proDENIEL s.r.o. môžu výrazne zlepšiť bezpečnosť, povesť i ziskovosť vášho podnikania. Naše služby detektora lži sú v ponuke pre potreby, napr. týchto súkromných firiem:

 • Súkromné Bezpečnostné služby
 • Detektívne agentúry
 • Advokátske kancelárie
 • Banky a poisťovne
 • Personálno-poradenské spoločnosti
 • Plynárenské, elektrárenské spoločnosti
 • Stavebné spoločnosti
 • Realitné kancelárie
 • Zlatníctva, výroba šperkov
 • Čerpacie stanice
 • Dopravné spoločnosti
 • Kuriéri
 • Firmy poskytujúce služby
 • Predajcovia
 • Potravinársky priemysel
 • Hotely, kaviarne, reštaurácie
 • Kasína, nočné kluby
 • Mobilní operátori
 • Dodávatelia softvéru
 • IT spoločnosti
 • Manželské a sprostredkovateľské agentúry
 • Média