Služby

Služby pre firmy

Previerka uchádzačov o zamestnanie

 • verifikovanie bezúhonnosti 
 • previerka na používanie návykových látok 
 • previerka životopisu uchádzača o zamestnanie

Preverenie vzdelania

 • verifikovanie dosiahnutého vzdelania
 • verifikovanie autorizácie diplomovej práce

Preverenie závislosti od návykových látok a hier

 • drogy
 • alkohol
 • gambling

Použitie v obchodných štruktúrach (zvlášť v maloobchodnej i veľkoobchodnej sieti)

 • Krádeže zásob
 • Krádeže majetku
 • Krádeže hotovosti
 • Únik dôverných informácií
 • Zverejnenie obchodného tajomstva
 • Použitie prostriedkov firmy na iné účely
 • Špecifické aspekty fluktuácie zamestnancov
 • Podpaľačstvo, vandalizmus, sabotáž
 • Šikanovanie, mobbing, bossing
 • Sexuálne obťažovanie

Krádeže zamestnancami

 • krádeže v obchodoch a nákupných centrách
 • krádeže materiálu patriaceho zamestnávateľovi
 • krádeže financií
 • priemyselná špionáž
 • krádež duševného vlastníctva
 • poškodzovanie majetku
 • sprenevera
 • sabotáž

 

Služby pre súkromné osoby, občanov, jednotlivcov

Nevera a záležitosti rodinných vzťahov

 • sexuálne zneužívanie a týranie v rodinách
 • mimomanželské sexuálne aktivity
 • použitie služieb eskortných servisov a prostitúcie
 • utajené udržiavanie mimomanželských vzťahov, utajené randenie
 • udržiavanie virtuálnych vzťahov prostredníctvom  sociálnych sieti
 • navštevovanie pornografických webových stránok

Sexuálne obťažovanie

 • potvrdenie (resp.vyvrátenie) sexuálneho obťažovania voči dospelým osobám
 • potvrdenie veľmi špecifických sexuálnych aktivít a kontaktov

Testovanie obvinených zo sexuálnych trestných činov

 • potvrdenie vynútenia sexuálneho styku
 • sexuálne zneužívanie maloletých

 Preverenie závislosti od návykových látok a hier

 • drogy
 • alkohol
 • gambling

 Špecifické testovanie polygrafom na zákazku

 • rodinné záležitosti (dedičské kauzy, rozvody)

 Očistenie mena od falošného  obvinenia a preukázanie neviny

 •  vyvrátenie falošných obvinení potvrdenie neviny
 • verifikácia vyhlásení a výpovedí 

 Verifikácia vyhlásení a výpovedí svedkov

 • verifikácia incidentov pozorovaných svedkami
 • verifikácia verbálnych vyhlásení podaných svedkami udalosti

 

Služby pre štátne  inštitúcie, vládne  agentúry

 • verifikácia bezpečnostnej spoľahlivosti zamestnancov

 Previerka polygrafom pre orgány činné v trestnom konaní

 • verifikovanie výpovedí svedkov a obvinených osôb podozrivých z páchania trestnej činnosti

Špecifické testovanie polygrafom na zákazku

 • podľa upresnenia zákazníkom