Často kladené otázky

Čo je to polygraf?

Polygraf alebo detektor lži – je vedecký prístroj schopný súčasne zaznamenávať zmeny rôznych fyziologických premenných človeka,  ako je tlak krvi, pulz, dýchanie, elektrodermálna aktivita a iné, v čase keď sú subjektu  kladené série otázok týkajúce sa špecifickej témy, ktorá je skúmaná.

Polygramy (výsledné záznamy – charty, na ktorých sú graficky zaznamenané  fyziologické reakcie subjektu) produkované počas polygrafologického vyšetrenia sú interpretované špecialistom – polygrafológom. Doslovný význam slova „polygraf" – „mnoho zápisov".

Kto vymyslel polygraf (detektor lži)

John Augustus Larson (1892–1965) študent medicíny vynašiel polygraf v roku 1921.

Kto je lídrom vo výrobe polygrafu?

Lafayette Instrument Company (LIC), v Lafayette, Indiane, USA, je globálnym lídrom výroby a predaja polygrafov. Spoločnosť bola založená v roku 1947.

Ako spoľahlivé , respektíve presné je vyšetrenie polygrafom?

Nedávne výskumy prezradili, že presnosť najnovších počítačových sytémov používaných polygrafom sa približujú k 100% spoľahlivosti, respektíve presnosti. Výskumy ukazujú, že pokiaľ je polygraf obsluhovaný vyškoleným špecialistom, polygraf je najpresnejším a najúčinnejším prostriedkom na určenie pravdy, respektíve klamstva.

Ako dlho trvá vyšetrenie polygrafom?

Závisí od komplikovanosti kauzy a množstva otázok, ktoré je nutné zodpovedať, cca. 2 – 3 hodiny.

Ako sa dozviem, že obsluha polygrafu má príslušné vzdelanie?

Najjednodušie je sa opýtať , či vyšetrujúci je členom niektorých z medzinárodných asociácií:  International League of Polygraph Examiners (ILPE), the American Polygraph Association (APA), the International Polygraph Examiner Association (IPEA). Odporúčame kontaktovať tieto organizácie s cieľom overiť si členstvo obsluhy polygrafu v týchto organizáciách.

Dokážem oklamať polygraf?

Nie, nie je to možné. Ak ste si vedomý, že klamete, polygraf bude detekovať lož. Akákoľvek certifikovaná obsluha polygrafu bude identifikovať na základe detekcie polygrafom lož. Výrobca polygrafu garantuje presnosť detekcie približujúcu sa  100%.

Ušetrí mojej firme vyšetrenie zamestnanca na polygrafe finančné prostriedky?

Áno a nielen finančné prostriedky. Vyšetrením zamestnanca na detektore lži viete vo veľmi krátkom čase eliminovať nielen stratu finančných prostriedkov, ale aj hodnotu Vašej práce a Vašej firmy, ktorú ste roky budovali.

Jeden z príkladov:
Všetky kriminálne aktivity v USA stoja súkromný sektor 65 biliónov USD za rok. Táto škoda narastá každým rokom o cca. 15%, z toho krádeže zamestnancami tvoria 52-58 biliónov USD.
Škodu cca. 40 biliónov USD súkromnému sektoru podľa obchodnej komory USA každý rok spôsobujú zamestnanci.
Vnútorná bezpečnosť súkromného sektoru sa dosahuje:
a) Výchovou súčasného personálu
b) Previerkou a vyhodnotením personálu pred nástupom do zamestnania
c) Netolerovaním porušovania pracovnej disciplíny
Súkromný sektor v USA sa obrátil na detektor lži ako na prostriedok svojej vlastnej ochrany a v niektorých prípadoch, ako na poslednú pomoc svojej záchrany v situácii, kedy všetky ostatné možnosti zlyhali.