Čo je polygraf

Polygraf  alebo detektor lži  –  je vedecký prístroj schopný súčasne zaznamenávať zmeny rôznych fyziologických premenných človeka, ako je tlak krvi, pulz, dýchanie, elektrodermálna aktivita a iné, v čase keď sú subjektu kladené série otázok týkajúce sa špecifickej témy, ktorá je skúmaná.

Polygramy (výsledné záznamy – charty, na ktorých sú graficky zaznamenané fyziologické reakcie subjektu) produkované počas polygrafologického vyšetrenia sú interpretované špecialistom – polygrafológom. Doslovný význam slova „polygraf" – „mnoho zápisov".

Polygraf je však zmysluplným nástrojom iba v rukách dôkladne vyškoleného a skúseného analytika, špecialistu – polygrafológa.

Samotné testovanie je kladením otázok, na ktoré má testovaná osoba odpovedať iba áno či nie. Otázok je spravidla desať až dvanásť. Testovaná osoba pozná vopred všetky otázky, polygrafológ sa nijakým spôsobom nesnaží testovanú osobu prekvapiť nečakanou otázkou.

lx5000-505 600

LX5000-SW  (Lafayette Instrument Company) s týmto typom polygrafu pracujeme u nás. 

Aké výhody poskytuje polygraf LX5000-SW?

 • Rýchlosť prenosu dát až 360 impulzov za sekundu cez všetky kanály
 • 24-bitová konverzia z analógovej na digitálnu
 • USB vstup
 • Malý, kompaktný dizajn vhodný na transport a uskladnenie
 • Možnosť pridania až 3 ďalších modulov
 • Rozšírené meracie pásma
 • Voliteľný GSR alebo GSC kanál
 • Zahrnutý PPG kanál
 • Odolný, zároveň ľahký prístroj
 • Využíva overený, technicky najmodernejší LXSoftware
 • 3-ročná záruka a celoživotná technická podpora