Chicago Polygraph Institute

Chicago Polygraph Institute (CPI) je akreditovaná inštitúcia so sídlom v USA, ktorá ponúka tréning pre polygrafologických examinátorov v sektoroch privátnych, verejných, právnych po celom svete. CPI tréning polygrafologických examinátorov je plne akreditovaný Medzinárodnou Ligou Polygrafologických Examinátorov, International League of Polygraph Examiners (ILPE), Medzinárodnou Asociáciou Polygrafologických Examinátorov (International Polygraph Examiner Association (IPEA)  a spĺňa štandardy ASTM International.

CPI tréning je vedený vzdelanými a skúsenými odborníkmi – absolventmi polygrafologických škôl v USA akreditovanými Americkou polygrafologickou asociáciou - American Polygraph Association (APA).

Na tréningu využívaj najvyspelejšie polygrafologické inštrumenty vyrobené Lafayette Instrument Company (Lafayette, Indiana, USA) a akreditované ILPE, IPEA a APA. Lafayette Instrument Company, založená v roku 1947, je globálnym lídrom v oblasti výroby polygrafov.